See English Version

معرفی کنگره

انتظار می رود جمعیت شهری در 40 سال آینده دوبرابر شود و شهرها را مجبور به تحول جامع و پایدار از مدل خود کند. بر طبق صحبتهای مارتا تورن، رئیس دانشکده معماری و طراحی IE و مدیر اجرایی جایزه معماری پریتزکر، چالش بزرگ معماری با ظرفیت آن برای ایجاد کلان شهرهای متراکم که دارای کیفیت بالای شهری هستند و ساکنین آنها کیفیت بهتر را ارائه می دهند. بیش از نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق شهری زندگی می کنند، جایی که معماری با طراحی برای کمک به خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای عمومی همکاری دارد. آیا این به همین دلیل است که تبدیل شهرها توجه زیادی به خود جلب کرده اس...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها